Първа родителска среща за бъдещите първокласници

На 28.03.2024г. се проведе първа родителска среща за бъдещите първокласници.

Присъстваха много родители на деца от детските градини от района. Родителите се запознаха с план-приема, учебната програма и извънкласните дейности в училището.