Първо място на национално състезание “Знания, които променят живота”

Снежанка Трендафилова от 9 б клас спечели първо място на национално състезание “Знания, които променят живота”, организирано от JA Bulgaria и ЗД “МетЛайф”.
Снежанка показа знания в сферата на застраховането и финансите. Тя беше отличена от журито като индивидуален и като отборен състезател.
Госпожа Росица Ангелова участва за 4-та година в тези състезания със свои ученици. Те имат спечелени две първи места, едно второ място и една специална награда за инициативност и устойчиви знания.