Работна карта за превенция на възникването на инциденти с деца, възникнали в стремежа за направата на т. н. перфектна снимка СЕЛФИ на опасни места на територията на област Пловдив

Rabotna_karta_MVR