Разпределение на кабинети и класни стаи за родителските срещи – 08.09.16

003