Ред за запознаване с изпитни работи от национално външно оценяване в VІІ клас за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми седмокасници,

Уважаеми родители,

Съгласно заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, учениците в присъствието на родител или настойник, могат да се запознаят с проверената си изпитна работа от национално външно оценяване в края на 7. клас в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи в периода от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително от 08.30 часа до 18.30 часа:

  • по български език и литература: в Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №1
  • по математика: в ПГ по електротехника и електроника , гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №26
  • по чужд език: в ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив, бул. „България“ №121

Ученикът и неговият родител/настойник се запознават със сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор чрез влизане в системата. Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване или преписване на сканираното изображение. Не се допуска разглеждане на изпитни работи на други ученици.

Спазват се действащите противоепидемични мерки!

 Публикувано от: РУО