Резултати от насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства. Важни срокове и документи.

Уважаеми родители/настойници, информираме Ви за осъщественото насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства съгласно чл. 95, ал. 1 и 2  от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

ВАЖНО:  Записването в училището, в което е насочен ученикът, се осъществява на 01.07.2022 г. до 17.00 часа и на 04.07.2022 г. до 12.00 часа. Необходимо е да се представят при записването: свидетелство за завършено основно образование ( оригинал) и имунизационен паспорт на ученика. След тези срокове ученикът губи правото си и мястото се счита за свободно.

Входящ номер Насочен към…………
7001/04.05.2022 Първо желание:
Профил „Хуманитарни науки“ с английски език в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив
7002/05.05.2022 Първо желание:
Профил „Обществени науки“ с английски език в СУ „Св. Кл. Охридски“ – Пловдив
7003/09.05.2022 Първо желание:
Профил „Чужди езици“ с английски език в ЕГ „Пловдив“ – Пловдив
7004/10.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Програмно осигуряване“ с английски език в СУ „Хр. Г. Данов“ – Пловдив
7005/10.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Електронна търговия“ с английски език в НТГ – Пловдив
7006/10.05.2022 Първо желание:
Профил „Чужди езици“ с английски език в ЕГ „Пловдив“ – Пловдив
7007/10.05.2022  Второ желание:
Специалност от професия „Микропроцесорна техника“ с английски език в ПГЕЕ – Пловдив
7008/10.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Системно програмиране“ с английски език в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив
7009/11.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Икономическа информатика“ с английски език в НТГ – Пловдив
7010/11.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Системно програмиране“ с английски език в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив
7011/12.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Електронна търговия“ с английски език в НТГ – Пловдив
7012/12.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Електронна търговия“ с английски език в СУ „Д. Матевски“ – Пловдив
7013/12.05.2022 Първо желание:
Профил „Хуманитарни науки“ с руски език в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив
7014/13.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Програмно осигуряване“ с английски език в СУ „Хр. Г. Данов“ – Пловдив
7015/16.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Оперативно счетоводство“ с немски език в НТГ – Пловдив
7016/16.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Системно програмиране“ с английски език в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив
7017/16.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Икономическа информатика“ с английски език в НТГ – Пловдив
7018/17.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Системно програмиране“ с английски език в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив
7019/17.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Икономическа информатика“ с английски език в НТГ – Пловдив
7020/18.05.2022 Първо желание:
Профил „Чужди езици“ с френски език в ФЕГ „Сент-Екзюпери“ – Пловдив
7021/18.05.2022 Първо желание:
Профил „Чужди езици“ с немски език в ЕГ „Пловдив“ – Пловдив
7022/19.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Парково строителство и озеленяване“ с английски език в ПГАСГ „Арх. К. Петков – Пловдив
7023/19.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Парково строителство и озеленяване“ с английски език в ПГАСГ „Арх. К. Петков – Пловдив
7024/23.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Икономическа информатика“ с английски език в НТГ – Пловдив
7025/23.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Митническа и данъчна администрация“ с английски език в НТГ – Пловдив
7026/23.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Кетъринг“ с английски език в ПГТ „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Пловдив
7027/23.05.2022 Първо желание:
Специалност от професия „Производство на кулинарни изделия и напитки“ с английски език в ПГТ „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Пловдив

Публикувано от: РУО