Рисуване на открито с тема „Моето училище“

Децата от II б и II г клас изобразиха своето училище в което учат, а рисунките са плод на техните преживявания!