Родители, разговаряйте с децата си! Те имат нужда от това!

Вчера, на 07.06.2023 година, десетокласници от СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, се срещнаха с г-жа Събка Дякова-Чехович, психотерпевт и писател.

Защо поканихме г-жа Чехович в училище?

По няколко причини:

Първо, мнозина от учениците свързват посещенията при училищен психолог, когато стане дума за лоша проява, девиантно поведение или заболяване.

Второ, искахме да разискваме въпроси, които децата не биха се сетили да зададат на училищен психолог или пък да дискутират с родителите. В първите десетина минути децата се притесняваха, но госпожа Чехович успя да ги предразположи и въпросите не закъсняха! „Какви черти в характера на отсрещната половинка да търсим, за да създадем сериозна връзка и да прескочим капана на „сляпата любов“? Кой може да бъде добрият модел за поведение и подражание на тийнейджъра днес? Защо се караме с родителите си и как да преодолеем това? Защо родителите не ни разбират, не ни подкрепят, НЕ НИ ИЗСЛУШВАТ?! Децата се отпуснаха, споделяха, разговаряха, бяха чути… Моят извод беше, че имат огромна нужда от внимание и подкрепа! За мен тази среща беше особено полезна, надявам се и за децата. Искрено вярвам, че всичко това ще провокира размисли у Вас, родителите!Благодаря Ви, г-жо Чехович! До нови срещи!

Милена Делевска, 

учител по български език и литература,

СУ „Черноризец Храбър“