Родителска среща за бъдещите петокласници

                        

Уважаеми родители на учениците от IV клас,

На 23.04.2024 г. /вторник/ от 17.30 часа ще се проведе родителска среща във физкултурния салон на училището. На нея ще бъдат  обсъдени въпроси, свързани с предстоящото Национално външно оценяване и приема на ученици в V клас  за учебната 2024/ 2025 година. На срещата ще имате възможност да се запознаете с бъдещите учители на Вашите деца и да получите информация за учебно – възпитателния процес в пети клас.