Родителска среща за пети и осми клас

Уважаеми родители,

на 12 септември 2019 г. от 18,00 часа ще се проведе родителска среща само за учениците от пети, седми „д“ и осми клас. Срещата ще се състои в класните стаи по паралелки.