Родителска среща за ІІ, ІІІ и ІV клас

Уважаеми родители,

родителската среща за ІІ, ІІІ и ІV клас ще се проведе на 11 септември 2019 година (сряда) от 18,00 часа в класните стаи на паралелките.