Пети клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА V КЛАС За учебната 2017/2018 г. към дата 19.06.2017 г.

Информация за разпределението на учениците по паралелки и класни ръководители ще бъде публикувана след 01.09.2017г.