Родителска среща – 14.12.2016 год.

Уважаеми родители, заповядайте на родителска среща на 14.12.2016 год. (сряда) от 18:00 часа.
Родителската среща е за учениците от всички класове и ще се проведе в съответните класни стаи.