Родителска среща

На вниманието на родителите на 6-те класове, 7- те класове (без 7д), 9, 10, 11  и 12- те класове.

На 26 септември от 18.00 часа ще се поведе родителска среща. Присъстват само родителите на учениците.