Родолюбие с четка

„Дела трябват, а не думи!“
На 19.02.2021 г. в СУ „Черноризец Храбър“ под звуците на патриотични, народни и военни песни се проведе открит урок
по изобразително изкуство на тема Васил Левски. Гости на 4б клас с класен ръководител г-жа Стефка Пенцова и учител ЦОУД г-н Борислав Герговски, бяха художника и скулптор Ангел Каравланов, който показа на децата различни техники за създаването на портрет на Апостола на Свободата, г-жа Станимира Димитриева – зам.-директор в начален етап, г-жа Радка Ватева – зам.-директрор гимназиален и прогимназиален етап и г-жа Камелия Йорданова – ЗДАСД. Децата заедно с художника увековечиха Васил Левски на своите платна. Учениците на СУ „Черноризец Храбър“ са показвали и ще продължават да показват, какво е да си родолюбец не само на думи, а и на дела. Децата никога няма да забравят този ден!
Дълбок поклон пред святото дело на Васил Левски и всички знайни и незнайни герои, които са дали живота си за България!