Световен ден на рециклирането

Бяха разгледани интересени филми и презентация на тема намаляване на отпадъците, последиците от замърсяването и какво може да направи всеки един от нас.

Презентация: https://drive.google.com/file/d/12PsZBjPgQdyAECo1qESeK3fQVW2mVlW7/view?usp=sharing

Видеа:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=ZywwGM9TS6U
  2. .https://www.youtube.com/watch?v=ZywwGM9TS6U
  3. .https://www.youtube.com/watch?v=c_UEsOuqzUI