Свободни места за ученици след 7 клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“  – 1 място

Профил „Предприемачески“ – 2 места