Свободни места за V клас

1 свободно място – Български език и литература – руски език

Подаване на документи и заявления от 11.07..2022г. до 13.07.2022г.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране – 15.07.2022г.