Служебни бележки за еднократна помощ за бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

служебните бележки за еднократна помощ за бъдещи първокласници може да получите от 1 юли 2024 г. при техническия секретар.

от ръководството