Служебни бележки за еднократна помощ за първокласници

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

служебните бележки за еднократна помощ ще бъдат издавани след 20 юни 2023 г. при техническия секретар на училището.

От ръководството