Списък на класираните деца за първи клас за 2016-2017 учебна година

Списък с приетите на първо класиране бъдещи първокласници – 2016 г.

Списък на класираните деца за първи клас за 2016-1Списък на класираните деца за първи клас за 2016-2Списък на класираните деца за първи клас за 2016-3 Списък на класираните деца за първи клас за 2016-4 Списък на класираните деца за първи клас за 2016-5