Списък на недопуснатите до събеседване кандидати за позицията учител в начален етап-ЦОУД