Списък на приетите първокласници по класове 2016-2017

Списъци-1 клас 2016-2017-1 Списъци-1 клас 2016-2017-2 Списъци-1 клас 2016-2017-3 Списъци-1 клас 2016-2017-4 Списъци-1 клас 2016-2017-5 Списъци-1 клас 2016-2017-6 Списъци-1 клас 2016-2017-7