СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

    Разпределените ученици, продължават обучението си в V клас, съгласно приложеното разпределение по паралелки.

Всички паралелки са с по 27 ученици