Списък на участници на Национално финално състезание на СБНУ

Списък

на учениците, получили 50 точки от две и повече състезания

и участници за явяване на Национално финално състезание в състезанията на СБНУ