Списъци за I клас

Уважаеми родители,

Информация за разпределение на новоприетите ученици по паралелки в първи клас, както и имената на съответния класен ръководител ще пъде публикувана в сайта на училището и разлепени на входната врата след 01.09.2019 г. В този период очаквайте  да бъдат изнесени и дати за първите родителски срещи.