Списъци V клас по паралелки

Уважаеми родители,

тук може да видите списъци на приетите ученици разпределени по паралелки и имената на класните ръководители.