„Споделяне на добри практики между учители – посланици на приобщаващото образование“

Наши гости и „посланици“ще бъдат колеги от СУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив,  които ще представят техники и модели за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда.