Стартира изпълнението на проект „Заветът на хан Кубрат днес“

002 001