Стипендии за втори срок на учебната 2016/2017 година

Заповед за процедура за отпускане на стипендии през втория учебен срок.

rd-10-989