Стипендии

2023/ 2024 учебна година

Процедура – стипендии първи срок 2023-2024 година

Заповед за актуализирана процедура за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование 2023/ 2024г. I срок

2022/ 2023 учебна година

Процедура – стипендии втори срок 2022-2023 година

Заповед за актуализирана процедура за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование 2022/ 2023г. I срок

Процедура – стипендии първи срок 2022-2023 годинаАнекс към Процедура за отпускане на стипендии втори срок 2021-2022година

Съобщение необходими документи за получаване на стипендии за II срок през 2021/2022 учебна година

Съобщение за стипендии през първи срок на учебната 2021/2022 година.

Заповед за актуализирана процедура за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование 2021/ 2022г.

Процедура – стипендии първи срок 2021-20221година


Заповед РД-10-539 за актуализиране на процедурата за отпускане на стипендии през първия учебен срок учебната 2020/2021 година.

Процедура за отпускане на стипендии през учебната 2020 -2021 г.

Съобщение за класирани ученици през първи срок на учебната 2020 – 2021 г.

Заповед за утвърждаване на процедурата за отпускане на стипендии

приложение №1

приложение №2

приложение №3

приложение №4

приложение №5

приложение №6

 Архив заповеди и процедури за отпускане на стипендии от минали години