Стипендии

Заповед за отпускане на еднократна стипендия № РД-10-2553/ 02.09.2019г.

Заповед за отпускане на еднократна стипендия

Заповед за стипендия по чл.4, ал.1 т4 от ПМС №328/21.01.2018

Процедура за отпускане на стипендия за втори учебен срок на учебната 2018/2019

Заповед за актуализиране на процедура за отпускане на стипендия за втори учебен срок 2018/2019

Заповед за учениците с право на стипендия за втори учебен срок на учебната 2018/2019

Процедура за отпускане на стипендия за първи учебен срок на учебната 2018/2019

Заповед за учениците с право на стипендия за първи срок на учебната 2018/2019

Процедура за отпускане на стипендия за втори учебен срок на учебната 2017/2018

Заповед за учениците с право на стипендия за първи срок на учебната 2017/2018

Заповед за учениците с право на стипендия за първи срок на учебната 2017/2018 ( IX клас )

Актуализация на процедурата за отпускане на стипендии

Заповед на директора за приемане на актуализираната процедура

приложение №1

приложение №2

приложение №3

приложение №4

приложение №5

приложение №6