Стипендии

Заповед за отпускане на стипендии ученици втори срок на учебната 2020-2021 година

Заповед за актуализиране на процедурата за отпускане на стипендии втори срок на учебната 2020/ 2021 година

Процедура – стипендии втори срок 2020-2021година

Съобщение за стипендии през втория срок на учебната 2020/2021 година.

Заповед за отпускане на еднократна стипендия.

Заповед за отпускане на допълнителна стипендия.

Заповед за отпускане на еднократна стипендия.

Заповед за отпускане на допълнителна стипендия.

Заповед за отпускане на стипендия за първи учебен срок на учебната 2020/2021 година.

Заповед РД-10-539 за актуализиране на процедурата за отпускане на стипендии през първия учебен срок учебната 2020/2021 година.

Процедура за отпускане на стипендии през учебната 2020 -2021 г.

Съобщение за класирани ученици през първи срок на учебната 2020 – 2021 г.

Заповед за утвърждаване на процедурата за отпускане на стипендии

приложение №1

приложение №2

приложение №3

приложение №4

приложение №5

приложение №6

 Архив заповеди и процедури за отпускане на стипендии от минали години