Заповед за втори срок за отпускане на стипендии

Заповед за втори срок за отпускане на стипендии