СУ “Черниризец Храбър”, гр. Пловдив член на световното семейство на Google референтните училища!

От 29.04.2021г. СУ “Черниризец Храбър”, гр. Пловдив вече е член на световното семейство на

Google референтните училища!

“Референтно училище” е сред най-престижните световни програми за учебни

институции на Google. Програмата е за организации, които доказано подобряват

образователния процес чрез смисленото използване на дигитални технологии. В тези

училища дигиталните технологии се използват по креативен и иновативен начин, който

подобрява целия образователен процес и сътрудничество . Като част от тази общност,

ще имаме възможността да споделяме опит и да се учим от най-вдъхновяващите

учебни заведения, които подобряват учебния процес и административната работа чрез

дигитални технологии.

Този успех е плод на професионализма на всички Google сертифицирани преподаватели

в училище “Черноризец Храбър” , които не спестиха труд и усилия и работиха упорито за постигането на тази цел.