СУ „Черноризец Храбър“ град Пловдив

СУ „Черноризец Храбър“ град Пловдив.

ВИДЕО.