СУ „Черноризец Храбър“ работи по проект 1:1

СУ „Черноризец Храбър“ работи по проект

Изследване на модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” и прилагането на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии.

СУ „Черноризец Храбър“ от началото на учебната 2019/2020 г. успешно прилага модела 1:1 за всички ученици от VІІІ а клас, приети в профилираната паралелка „ Софтуерни и хардуерни науки“.

При изключително усложнената обстановка в страната искаме да подчертаем, че нашето училище, заедно с още 7 български училища развиват дигиталната компетентност на учители и ученици до нивото на еталон и този опит и експериментална организация на дейностите може да бъде изследван, описан и споделен с цялата система. От 01.04.2020 г. СУ „ Черноризец Храбър“ е част от проект на МОН за изследване на модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” и прилагането на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии.

Заедно с тези учебни заведения реализираме организационен модел на обучение, който е революционен и изключително новаторски  за България и целия регион на Балканския полуостров. По подобен модел са създадени най-иновативните училища в света –  в САЩ, Нидерландия, Финландия, Швеция и други страни.

   Постижения на СУ „Черноризец Храбър“ с иновативно обучение:

  • 100% от учениците и учителите имат персонални електронни профили;
  • 100% от учениците от профилираната паралелка „ Софтуерни и хардуерни науки“ имат училищни преносими компютри Ghromebook, закупени от училището;

    За тази паралелка се въвежда проектно-базирано обучение; 

Налична е 100% проследимост на задачите и постиженията на учениците;

Създадени са педагогически екипи, планиращи учебните занятия, които се провеждат екипно и по всяко време, като учебният процес не е зависим от физическото присъствие на всички ученици и учители в един и същ момент от време.