СУ „Черноризец Храбър“ с ГРАМОТА за участие в конкурса BEE Better Together