Събеседване за обявено свободно място учител по ИТ и информатика

 

Допуснати кандидати за събеседване за учител по информатика и информационни технологии

Комисията, съгласно заповед №РД-10-2540/ 05.09.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – учител по информатика и информационни технологии

Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва:

График за провеждане на събеседване с кандидати за позицията учител по информатика и информационни технологии

Дата 09.09.2022 г. /петък/

Вх. № Час
ЧР-02-4445/ 05.09.2022 г. 12:20 часа
ЧР-02-4446/ 07.09.2022 г. 12:10 часа
ЧР-02-4447/ 07.09.2022 г. 12:00 часа
ЧР-02-4448/ 07.09.2022 г. 11:50 часа
ЧР-02-4449/ 07.09.2022 г. 11:40 часа
ЧР-02-4452/ 07.09.2022 г. 11:30 часа
ЧР-02-4453/ 07.09.2022 г. 11:20 часа
ЧР-02-4460/ 08.09.2022 г. 11:10 часа
ЧР-02-4503/ 08.09.2022 г. 11:00 часа