Съобщение- дистанционно обучение

Уважаеми ученици, родители и учители,

От понеделник, 16.03.2020 г. започва дистанционно обучение за учениците, съгласно следния график:

  • От 08.30 ч до 13.00 часа (часовете са по 30 мин.)

За часовете по самоподготовка за учениците от І – ІV клас:   От 14.00 до 17.00 часа

Часовете ще се провеждат съгласно седмичното разписание на паралелката за всеки ден.

Комуникацията ще се осъществява чрез  ИКТ технологии:

  • Всеки учител е създал Classroom, а също ще се ползват облачното пространство, електронния дневник и други начини за онлайн комуникация, избрани от учителя.

График на дейностите по часове ще бъде публикуван  на следващ етап.

Очаквайте нови съобщения!

Бъдете здрави и стриктно изпълнявайте указанията на учителите!