Съобщение стипендии първи срок 2021/ 2022 г

Може да се запознаете със съобщението тук