СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на записаните ученици в I клас,

информираме Ви, че

СОУ „Черноризец Храбър“ ще сформира 7 групи с целодневна организация за

учебната 2016 -2017 година.

 

 

От Ръководството

на СОУ „Черноризец Храбър“