Състезание между третите класове по повод Деня на будителите. „Българино, знай своя род и език!“

Учениците от третите класове участваха активно в състезанието „Народните будители“. Всеки клас беше подготвил важна информация за будителите и показа своите знания пред съучениците си.