Състезание по двигателна активност „И АЗ МОГА“.

На 26.04.2018 година се проведоха ежегодните игри по двигателна активност „И аз мога“, организирани от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – Пловдив.
Домакин на състезанието беше СУ „Черноризец Храбър“.

Отборите, които взеха участие, бяха общо четири – от СУ „Черноризец Храбър“, от СУ „Константин Величков“, от СУ „Софроний Врачански“ и отбора на Регионален център – Пловдив.

Учениците изиграха по 5 игри, в които се оценяваше бързината и прецизността на изпълнение. След събран равен брой точки, учениците от СУ „Черноризец Храбър“ и учениците от отбора на Регионалния център оспорвано изиграха последната игра „Открий съкровището“, в която учениците от СУ „Черноризец Храбър“ бяха първенци.

За втора година учениците получиха купа и медали за спечеленото I място в състезанието.