Теодора Халачева с инициатива за безопасно ползване на интернет

По инициатива на най-младия народен представител Теодора Халачева в СУ „Черноризец Храбър“  днес гостуваха експерти от Центъра за безопасен интернет.

Нашите гости, психологът Христо Монов и координаторът на Националния център за безопасен интернет Георги Апостолов, проведоха обучение на ученици от 6 клас, насочено към развиването на умения да осъзнават, да разбират и да се предпазват от рискове и насилие в рамките на виртуалното пространство и реалността. Темата беше поднесена чрез интересни интерактивни занимания по реални ситуации.

Основните цели на проведените интерактивни занятия са децата да умеят да разпознават рисковете в интернет.

Чрез занимателни игри и викторини учениците от СУ „Черноризец Храбър“ бяха въведени в света на интернет сигурността, като БЪДЕЩИ ЕКСПЕРТИ, които:

познават съществуващите възможности за помощ и докладване;

знаят къде могат да потърсят допълнителна информация и материали;

могат да предадат своето знание на връсниците си в неформален разговор;

– могат да работят в екип по тема, свързана с онлайн рисковете и уменията за справяне.

Ръководството на СУ „Черноризец Храбър“ благодари на гостите за отзивчивостта и отправи покана за съвместна дейност и бъдещи обучения на учениците за предпазване от рисковете, които крие виртуалното пространство и изграждане на умения за  справяне с предизвикателствата на съвременното ежедневие.

Благодарности към експертите от Националния център за безопасен интернет и от името на учениците, изказа омбудсманът на училището Теодора Димова. Тя благодари на най-младия народен представител Теодора Халачева за инициативността и към младите хора и дейността и за защита на подрастващите в дигиталната среда.