„Технологии с добавена стойност“

„Технологии с добавена стойност “ – това презентираха учителите, новатори от СУ „Черноризец Храбър “ на  международната конференция за социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано обучение като цялостен училищен  подход, която се провежда в гр. Пловдив на 10 и 11.11. 2022 г.

Колегите Венета Иванова, Мариела Тумбова и Цветилина Пацева  са двигатели на прилагането на модела 1:1 и творческия екип на СТЕМ обучението в училището.