Тържественото откриване на учебната 2017-2018 г.

Тържественото откриване на учебната 2018-2019 г. ще започне от 10:00 часа на 17.09.2018 г.
Желателно е всички ученици да бъдат в училищния двор до 9:45 часа.