Тържествено откриване на учебната 2016-2017 година

Тържественото откриване на учебната 2016-2017г. ще започне от 10:00 часа на 15.09.2016г.
Желателно е всички ученици да бъдат в училищния двор до 9:45 часа.