Тържество за връчване на специална стипендия „Черноризец Храбър“