Т- рекс и апатозавър оживява пред смаяните погледи на второкласници….

Едно от най- младите попълнения на екипа на „Черноризец Храбър“, г-жа Цветелина Пацева, представи зрелищен урок пред II Д клас, в който „превъртя“ историята до възникването на младата Земя. С помощта на специална анимация, животът се зароди пред широко отворените очи на малките любознайковци. Те имаха възможност да наблюдават етапите му на развитие, а най- силни емоции предизвике у тях появата на динозаврите. Кръвожадният Т- рекс и гигантският тревопасен добряк- апатозавърът, бяха сравнени с човешка фигура. Така децата добиха представа за мащабите на тези древни създания.

В края на урока, учениците на г-жа Цветеслава Георгиева й споделиха, че нямат търпение да отидат в V клас и да изучат по- подробно тези вълнуващи събития. А до тогава ще наблягат сериозно над учебниците и ще се надяват, че г-жа Пацева ще ги покани на ново приключение. Може би разходка из Космоса…