УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ В СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ „ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

За осъществяване на още по-качествено образование, за трансформирането и мултиплицирането на опита, който сме придобили, участвахме в  Програмата на Община Пловдив  за „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“

Работата по проекта приключва на  15.11.2020 г.

  • Сертифицирани бяха 5 учители, ниво 1 с цел повишаване на дигиталните им компетентности;
  • Подпомагане на общността на сертифицираните учители за съвместни действия и споделяне на добри практики;
  • Подпомагане създаването, одобряването и разпространението на база от електронни уроци, създадени на базата на облачните технологии;

Разработиха се 21 електронни урока, създадени на базата на облачните технологии от  учители, сертифицирани с ниво 2 по програмите Google Certified Educator , както следва:

Ели Златкова Иванова- учител в начален етап, Мирослава Лалева Чалъкова- учител в начален етап, Величка  Петрова Караджова – учител по български език и литература и по испански език, Мариела Димитрова Тумбова – учител по география и икономика, Цветелина Милкова Пацева- учител по история и география, Венета Матеева Иванова – учител по английски език, Евелина  Панчева Раднева- учител по история.