Участие в конференцията на началните учители 30.03- 31.03.2018 год.

СУ „Черноризец Храбър“ участва в регионалната конференция на началните учители. Ели Иванова представи училището ни.
Конференцията под патронажа на г-жа Иванка Киркова е среща на 90 педагози от 42 училища в област Пловдив. В продължение на два дни участниците дискутират и представят успешни практики по темата „Мотивацията на ученика – фактор за участие и активност в образователния процес“.

Форумът е заключителен етап на методическата и квалификационната дейност на РУО – Пловдив в училищата от областта и обобщава създадения опит по темата „Мотивацията на ученика – фактор за участие и активност в образователния процес“.

Специални гости на конференцията са Галя Захариева, заместник-председател на Комисия по образованието и науката в 44. Народно събрание, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдикат на българските учители към Конфедерация на независимите синдикати в България, Юлиян Петров, председател на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“, Крум Косев, представител на EVN България и инж. Александър Чобанов, създател и ръководител на извънкласното „Национално училище по роботика-България“.

Работата на форума е разделена в три тематични направления: „Иновативни педагогически практики в обучението по учебни предмети“, „Интегриране на ИТ в образователния процес в начален етап“ и „Четенето – ключова компетентност за постигане базова грамотност на учениците от начален етап“.

Модератори на отделните секции са Васка Атанасова и Марияна Механджиева, старши експерти за обучението в начален етап в РУО – Пловдив.

Целта на IV Регионална конференция „Училището – място за деца“ е да представи добрите педагогически практики, създадени от началните учители през 2017/2018 г., да стимулира търсенията и креативността у педагозите за подобряване методиката на обучение по учебните предмети и постигане на очакваните резултати, заложени в учебните програми, при отчитане образователните потребности на малкия ученик и ролята на подкрепящата среда. Очакванията на организаторите са да се генерират идеи за решаване на актуални проблеми в обучението на учениците от 1. до 4. клас.